Ordförande: Ellinor Haraldsson 0709-425055

 

Vice Ordförande: Tommy Andersson 0722-503026

 

Sekreterare: Wenche Andersson 0722-503027

 

Kassör: Jill Eriksson 0303-338060 el. 0707-911277

 

Ledamot: Rickard Tomingas 0739-044134

 

Ledamot: Stefan Erlandsson

 

Ledamot: William Halraldsson

 

Suppleant: Peter Eriksson 

 

Suppleant: Jimmy Lindberg