Ordförande: Ellinor Haraldsson

 

Vice Ordförande: Stefan Erlandsson 0703-598600

 

Sekreterare: Anna Lennermo

 

Kassör: Jill Eriksson 0303-338060 el. 0707-911277

 

Ledarmot: Rickard Tomingas 0739-044134

 

Ledarmot: Tom Herngren 0739-425585

 

Ledarmot: William Halraldsson

 

Suppleant: Peter Eriksson 0707-967449

 

Suppleant: Mikael Nordström